+48 508 108 174
izabela.marchwinska@gmail.com

Grupy terapeutyczne

Grupa terapeutyczna

zapisy otwarte

AKTUALNIE 3 miejsce wolne w grupie I stacjonarnej

I grupa: stacjonarna, wtorki, godzina 17:30
II grupa: online, czwartki, godzina 16:00 (brak wolnych miejsc)


O psychoterapii grupowej w Pracowni Psyche

Grupa terapeutyczna to miejsce gdzie możesz rozwijać swoje umiejętności radzenia sobie z problemami, budować zdrowe relacje i odkrywać własną tożsamość. Dzielić się swoimi uczuciami i myślami w bezpiecznym otoczeniu. Terapia grupowa daje przestrzeń do przyglądania się własnym trudnościom oraz problemom w relacjach z innymi. Sprawia, że osobiste trudności można zrozumieć, odkrywać i przeżywać inaczej na tle grupy.

W Pracowni Psyche psychoterapia grupowa prowadzona jest w formie grupy półotwartej, która nie ma odgórnie wyznaczonego terminu zakończenia, a uczestnicy wspólnie z terapeutą prowadzącym grupę decydują o tym, jak długo uczęszczają na sesje grupowe, okres ten musi być jednak nie krótszy niż sześć miesięcy. Do grupy półotwartej można dołączyć, gdy zwalnia się miejsce.

“Czy psychoterapia grupowa pomaga pacjentom? Niewątpliwie tak. Przekonująca liczba badań nad wynikiem pokazuje jednoznacznie, że terapia grupowa jest bardzo skuteczną formą psychoterapii, a pod względem zapewniania istotnych korzyści co najmniej dorównuje psychoterapii indywidualnej”.Irvin Yalom

Dla kogo psychoterapia grupowa

Terapia grupowa przeznaczona jest dla osób, które:

 • zauważają u siebie powtarzalność pewnych schematów niepowodzeń w życiu prywatnym i zawodowym
 • doświadczają trudności w stworzeniu i utrzymaniu związków i chcą
 • pracować nad relacjami w  otoczeniu
 • są ciekawe, jak odbierają je inne osoby i pragną pracować nad własnym rozwojem
 • przeżywają przykre dla siebie objawy (brak satysfakcji, trudne emocje, stres, napięcie, rozdrażnienie, napady paniki, bezsenność, lęk, obawy, agresja, impulsywność, objawy psychosomatyczne)
 • pochodzą z rodziny z problemem alkoholowym lub innym uzależnieniem
 • przeżywają poczucie zagubienia, osamotnienia, pustki, braku sensu życia, wycofania, nieśmiałości,
 • mają obniżone poczucie własnej wartości
 • doświadczają problemów w rozpoznawaniu, doświadczaniu, wyrażaniu uczuć,
 • przeżywają trudność w rozumieniu zachowań, reakcji i uczuć innych ludzi,
 • mają nadmierną skłonność do intelektualizowania, racjonalizowania,
 • doświadczają trudności w przyjmowaniu miłości, czułości, tkliwości, przyjaźni, serdeczności,
 • mają trudność w doświadczaniu radości, spontaniczności,
 • sabotują swoje sukcesy.

O psychoterapii grupowej

Z licznych badań nad psychoterapią wynika, że psychoterapia grupowa jest co najmniej równie skuteczna, jak psychoterapia indywidualna. Grupowa forma terapii opiera się na założeniu, że problemy psychologiczne mają źródło w relacjach z innymi ludźmi i w tych relacjach się przejawiają. W związku z tym indywidualne trudności są widoczne i odczuwalne również w grupie terapeutycznej.

Terapia grupowa umożliwia przyjrzenie się własnym wzorcom wchodzenia i funkcjonowania w relacjach, otrzymanie informacji zwrotnej od innych uczestników w bezpiecznym środowisku, jak również przyjrzenie się własnym emocjom i stanom psychicznym. Dzięki temu grupa staje się środowiskiem terapeutycznym, które sprzyja uczeniu się przez doświadczenie, poznawaniu siebie, innych ludzi i naszych związków z nimi. Daje możliwość poznawania nawykowych sposobów myślenia, przeżywania, zachowania, a także wynikających z nich konsekwencji. Grupa terapeutyczna sprzyja poszerzeniu i pogłębieniu świadomości, zwiększaniu odpowiedzialności i możliwości wyboru. To uczestnicy terapii dzieląc się własnymi doświadczeniami wytyczają kierunek pracy grupy.

Korzyści interpersonalne to jednak nie wszystko. Czasem ktoś drugi potrafi lepiej wyrazić słowami, to co ktoś inny też czuje, ale nie potrafi wyrazić. Niekoniecznie dlatego, że jest bardziej elokwentny czy błyskotliwy. Po prostu akurat z danym obszarem doświadczenia ma lepszy kontakt. Innym razem to on będzie zagubiony, a na ratunek pośpieszy mu ta osoba, której sam wcześniej pomagał.

Przed przyjęciem do grupy zazwyczaj odbywa się konsultacja z psychoterapeutą.

Psychoterapia grupowa – cele

Najczęstszym celem psychoterapii grupowej jest doprowadzenie do  zmian w zachowaniu, myśleniu i przeżywaniu, które pozwolą na budowanie bardziej satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi, także satysfakcjonujących bliskich związków. Ponadto terapia grupowa jako jedyna forma terapii daje możliwość odkrywania podobieństwa pomiędzy uczestnikami, co zmniejsza poczucie osamotnienia, wyobcowania, umożliwia również otrzymywanie i udzielanie wsparcia oraz informacji zwrotnych, czyli tego jak jesteśmy odbierani przez członków grupy, a także daje szansę nawiązania satysfakcjonujących relacji. W efekcie uczestnicy uzyskują nowe spojrzenie na siebie i swoje związki z ludźmi, mogą zmienić sposób przeżywania czy doświadczania różnych sytuacji życiowych.

Psychoterapia grupowa pozwala nam poznać lepiej nasze ograniczenia i nieadaptacyjne zachowania, które wywołują niepożądane reakcje w naszym bliskim otoczeniu. Dzięki reakcjom innych uczestników możemy zobaczyć i poczuć wpływ naszego zachowania na uczucia innych, na stosunek innych do nas, a także na nasze samopoczucie.

W grupie psychoterapeutycznej wyrażane są myśli, uczucia i opinie, które mają wpływ na tworzenie naszej opinii na własny temat. To wyjątkowe doświadczenie umożliwia uświadomienie sobie własnej odpowiedzialności i sprawczości w relacjach z innymi ludźmi. Dlatego odkrywając odpowiedzialność za to, jak postrzegają nas inni ludzie, odkrywamy swoją zdolność do zmiany tych relacji.

Rola terapeuty

Rolą terapeuty jest stworzenie grupy i kształtowanie jej tak, by stanowiła terapeutyczne środowisko, czyli środowisko w którym można uczyć się przez doświadczenie poprzez refleksje nad nim i informacje zwrotne od członków grupy i psychoterapeuty. Terapeuta dba w grupie o bezpieczeństwo, przestrzeganie norm, pomaga w trudnościach z komunikacją, zachęca do eksplorowania świata przeżyć.

Psychoterapeuta pomaga rozpoznawać wzorce pacjentów, które czynią ich relacje z ludźmi niesatysfakcjonującymi lub nadmiernie bolesnymi. Dodatkowo pomaga w dostrzeganiu nieświadomych konfliktów i patogennych założeń, a także pracuje z osobą i z grupą nad tym, aby te konflikty i założenia traciły moc wpływania na zachowanie.

Ważną funkcją terapeuty grupowego jest obserwowanie, interpretowanie, jak również precyzowanie i wyjaśnianie procesów zachodzących w grupie. Terapeuta ustala granice, reguły, normy, nadaje tempo pracy. Zachęca uczestników grupy do odsłaniania i zajmowania się trudnymi obszarami życia. Wspiera okazywanie uczuć, szczerość, akceptację.

Zapisy do grupy terapeutycznej

Przed rozpoczęciem udziału w grupie zapraszam na indywidualną konsultację. Obowiązują zapisy: telefonicznie (508108174), e-mailk lub formularz kontaktowy

CZAS: jedna sesja trwa 90 min

GRUPA: maksymalnie 10 osób

CENA: 120 PLN za sesję (płatne za miesiąc z góry)

MIEJSCE: blisko skrzyżowania M1 i M2 szczegóły tutaj
Pracownia Psyche Izabela Marchwińska
PUNKT PEŁNI
ul. Ptasia 2/48
00-138 Warszawa, Śródmieście


Masz pytania? Pisz śmiało!